Κάντε Like!
Close

Είσοδος χρήστη


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Close

Υπενθύμιση Κωδικού Εισόδου


 

Όροι χρήσης της ιστοσελίδαςΜε την πρόσβασή σας στο www.greetingcards.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»), συμφωνείται ότι δεσμεύεστε από το παρόν κείμενο, το οποίο ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, από όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ότι συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τότε σας απαγορεύεται η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας. Το υλικό το οποίο περιέχεται στην Ιστοσελίδα προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικά κατοχυρωμένων συμβόλων και σημάτων. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει είτε αγοραστεί από εμάς για χρήση στην Ιστοσελίδα μας, έχει είτε δημιουργηθεί από την ίδια την Ιστοσελίδα και ανήκει σε αυτή, είτε χρησιμοποιείται με καθεστώς ελεύθερης άδειας χρήσης.

Χρήση Άδειας
Α.
Οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας καθώς και όσοι από αυτούς έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή σε αυτή δίνοντας προσωπικά τους στοιχεία (εφεξής «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»), έχουν την προσωρινή άδεια να κατεβάζουν το υλικό και να το κοινοποιούν μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε κοινωνικά δίκτυα, αλλά πάντα για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Πρόκειται για προσωρινή άδεια χρήσης του υλικού και όχι για μεταβίβαση του τίτλου, συνεπώς με βάση αυτή την άδεια δεν μπορείτε:

1. να τροποποιείτε το υλικό,

2. να χρησιμοποιείτε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς, ή για οποιαδήποτε εμπορική ή μη εμπορική δημόσια παρουσίαση χωρίς την εξασφάλιση άδειας,

3. να επιχειρείτε προσπάθειες αποκρυπτογράφησης των πληροφοριών που περιέχονται στη Ιστοσελίδα και του λογισμικού που περιέχεται σε αυτή,

4. να πραγματοποιείτε απομάκρυνση υπενθυμίσεων και ενδείξεων πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμανσης ιδιοκτησίας του υλικού (όπως το λογότυπο της Ιστοσελίδας) ή

5. να πραγματοποιείτε μεταφορά του υλικού σε άλλα πρόσωπα μέσω αντιγραφής αυτού ή της ιστοσελίδας σε άλλο διακομιστή

Β. Η άδεια παύει να ισχύει άμεσα στην περίπτωση που θα παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω περιορισμούς και παράλληλα πάντα παραμένει στην ευχέρεια του www.greetingcards.gr να προχωρήσει σε παύση της άδειάς σας ανά πάσα στιγμή. Σε καθεμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις έχετε την υποχρέωση να καταστρέψετε ότι υλικό έχετε κατεβάσει και διατηρείτε στην κατοχή σας, είτε υφίσταται σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στο www.greetingcards.gr προσφέρεται «όπως είναι». Το www.greetingcards.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκφρασμένη ή υπονοούμενη και συνεπώς αποποιείται όλων των άλλων εγγυήσεων, περιλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων. Επιπλέον, το www.greetingcards.gr δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στη χρήση του υλικού που παρέχεται στην Ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα η οποία συνδέεται με τον οποιονδήποτε τρόπο με αυτή.

Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το www.greetingcards.gr και οι συνεργαζόμενοι με αυτό να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανόμενων αλλά χωρίς περιορισμούς ζημιές από απώλειες δεδομένων ή απώλειες εσόδων ή ζημιές κάθε είδους λόγω διακοπής επαγγελματικών εργασιών), που έχουν προκληθεί από τον χρήστη ή από τη χρήση του υλικού στην ιστοσελίδα του www.greetingcards.gr, ακόμη και αν το www.greetingcards.gr ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί αυτού έχουν ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για τη πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων SMS πραγματοποιείται από τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας και τους Εγγεγραμμένους Χρήστες αυτής, με απόλυτα προσωπική τους ευθύνη και με βάση την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιούν μαζικές αποστολές με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή άλλα οφέλη, συνεπώς γνωρίζουν προσωπικά τους δέκτες των μηνυμάτων αυτών και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί εκείνους. Το www.greetingcards.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το γενικότερο περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Αναθεωρήσεις
Το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του www.greetingcards.gr ενδέχεται να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η ιστοσελίδα του www.greetingcards.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε μέρος του υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα του είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Το www.greetingcards.gr ενδέχεται να πραγματοποιήσει αλλαγές στο υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Το www.greetingcards.gr , ωστόσο, δεν έχει καμία δέσμευση ανανέωσης του υλικού.

Συνδέσεις
Το www.greetingcards.gr δεν έχει επίγνωση ούτε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους. Η τοποθέτηση ενός συνδέσμου στο www.greetingcards.gr δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι η Ιστοσελίδα επικυρώνει τη λειτουργία, το περιεχόμενο και γενικότητα τη νομιμότητα της οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδέεται με αυτή. Συνεπώς η χρήση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας πραγματοποιείται με την απόλυτη ευθύνη του ίδιου του χρήστη, ο οποίος τη χρησιμοποιεί.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας
Το www.greetingcards.gr έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύσετε από το τρέχον περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οποιαδήποτε νομική απαίτηση αναφορικά με το www.greetingcards.gr θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό δίκαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.