Κάντε Like!
Close

Είσοδος χρήστη


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Close

Υπενθύμιση Κωδικού Εισόδου


 

Προστασία προσωπικών δεδομένωνΚαλωσορίσατε στο www.greetingcards.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»).

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική στους χρήστες της Ιστοσελίδας μας, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά την πολιτική μας αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας («Επισκέπτες») που την επισκέπτονται δίχως την υποβολή στοιχείων τους και περιλαμβάνει επίσης την πραγματοποίηση κάποιας οικονομικής συναλλαγής, καθώς επίσης και των Επισκεπτών που εγγράφονται στην Ιστοσελίδα και συναλλάσσονται οικονομικά με αυτή, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το www.greetingcards.gr (Εφεξής «Υπηρεσίες» και «Εγγεγραμμένοι Χρήστες»).

«Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης»
Αναφέρονται στις πληροφορίες εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση, επικοινωνία ή εντοπισμό του προσώπου με το οποίο σχετίζονται, συμπεριλαμβανομένων άλλα όχι περιοριζόμενων μόνο σε όνομα, διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, αριθμού fax, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και πληροφοριών πιστωτικής κάρτας. Οι Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα (δηλαδή χωρίς την ταυτοποίηση καθενός χρήστη) ή δημογραφικές πληροφορίες που δεν σχετίζονται με κάποιο ταυτιοποιημένο άτομο.

Ποιες Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης συλλέγονται;
Ενδέχεται να συγκεντρώσουμε βασικές πληροφορίες του προφίλ από όλους τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Συλλέγουμε τις παρακάτω επιπρόσθετες πληροφορίες από τους Εγγεγραμμένους Χρήστες: ονόματα, τηλεφωνικούς αριθμούς κινητών τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ποιοι οργανισμοί συλλέγουν τις πληροφορίες;
Πέραν της άμεσης συλλογής πληροφοριών, τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς την Ιστοσελίδα μας (όπως επιχειρήσεις διαδικτυακών πληρωμών, επιχειρήσεις αποστολής γραπτών μηνυμάτων, εταιρείες πιστωτικών καρτών και τράπεζες) ενδέχεται να συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες από τους Επισκέπτες ή τους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι τρίτες εταιρείες χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες ενδέχεται να λειτουργούν ως μεσάζοντες και να μην αποθηκεύουν, διατηρούν ή χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν.

Πως χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα της Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης;
Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης προκειμένου να διαμορφώσουμε την Ιστοσελίδα ανάλογα με τις ανάγκες και κάθε Επισκέπτη ή Εγγεγραμμένου Χρήστη, ώστε να παρέχουμε προσφορές Υπηρεσιών και να διαχειριζόμαστε τις οικονομικές συναλλαγές με την Ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε Επισκέπτες ή Εγγεγραμμένους Χρήστες σχετικά με έρευνες, ευκαιρίες αγοραπωλησιών και πληροφορίες που σχετίζονται με τη θεματολογία της Ιστοσελίδας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης προκειμένου να ερχόμαστε σε επικοινωνία με Επισκέπτες και Εγγεγραμμένους Χρήστες απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή αιτήματα των ίδιων ή προκειμένου να παρέχουμε πληροφορίες που μας έχουν ζητηθεί.

Σε ποιόν μπορούν να προωθηθούν οι πληροφορίες;
Διατηρούμε το δικαίωμα να δίνουμε συγκεντρωτικά στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με τους Επισκέπτες και τους Εγγεγραμμένους Χρήστες μας, συμπεριλαμβανόμενων των στατιστικών επίσκεψής τους και των δημογραφικών στοιχείων, σε τρίτες επιχειρήσεις και συνεργάτες. Επίσης προσφέρουμε τη δυνατότητα στους Εγγεγραμμένους Χρήστες να επιλέγουν να μην λαμβάνουν πληροφορίες ή να έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους τρίτες εταιρείες που λειτουργούν για λογαριασμό μας και άλλοι συνεργάτες μας.

Που αποθηκεύονται οι Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης;
Οι Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης συλλέγονται από το www.greetingcards.gr και αποθηκεύονται με ασφάλεια, χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτές σε τρίτους ή σε εργαζόμενους του www.greetingcards.gr, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στους Επισκέπτες αναφορικά με τη συλλογή, χρήση και διανομή των πληροφοριών;
Οι Επισκέπτες και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τον τερματισμό αποστολής πληροφοριών και προσφορών από εμάς και/ή τους συνεργάτες και εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες απαντώντας σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπως αναγράφεται σχετικά σε αυτά ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@greetingcards.gr

Χρησιμοποιούνται Cookies στην Ιστοσελίδα;
Κάποια Cookies χρησιμοποιούνται για διάφορος λόγους. Χρησιμοποιούμε Cookies προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τις επιλογές των Επισκεπτών και των Εγγεγραμμένων Χρηστών, καθώς επίσης και για τις Υπηρεσίες που επιλέγουν. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για λόγους ασφαλείας, ώστε να προστατέψουμε τους Εγγεγραμμένους Χρήστες μας.

Πως χρησιμοποιεί το www.greetingcards.gr τις πληροφορίες εισαγωγής των Εγγεγραμμένων Χρηστών;
Το www.greetingcards.gr χρησιμοποιεί πληροφορίες εισαγωγής χρηστών στην Ιστοσελίδα του, συμπεριλαμβανόμενων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε: διευθύνσεις IP, πάροχους ISP και τύπων περιηγητών, για να αναλύσει τάσεις, να διαχειριστεί την Ιστοσελίδα, να καταγράψει τη δραστηριότητα των χρηστών και να συλλέξει γενικές δημογραφικές πληροφορίες.

Ποιοι συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε Πληροφορίες Προσωπικής Ταυτοποίησης από Επισκέπτες και Εγγεγραμμένους Χρήστες στην Ιστοσελίδα;
Το www.greetingcards.gr έχει πραγματοποιήσει συμφωνίες και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με έναν αριθμό συνεργατών και πάροχων υπηρεσιών. Αυτά τα πρόσωπα ή οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης προκειμένου να αξιολογούν αν οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες δικαιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες και παροχές. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει τη συλλογή και χρήση πληροφοριών από εκείνους.

Υποχρέωση γνωστοποίησης Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησης από το Νόμο
Είμαστε υποχρεωμένοι να γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης μετά από σχετικό αίτημα των δικαστικών αρχών ή μετά από αίτημα των αστυνομικών αρχών. Επίσης, διατηρούμε τη δυνατότητα να γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης στις Αρχές όταν κρίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των Επισκεπτών και των Εγγεγραμμένων μας Χρηστών.

Πως διατηρεί ασφαλείς τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης η Ιστοσελίδα;
Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας γνωρίζουν τις πολιτικές και ενέργειες ασφάλειας που χρησιμοποιούμε. Οι Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης των Επισκεπτών και των Εγγεγραμμένων Χρηστών είναι διαθέσιμες σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό προσώπων, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω κωδικού. Επιθεωρούμε και συντηρούμε τα συστήματα ασφαλείας μας σε σταθερή βάση. Ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφορίες, όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών, προστατεύονται από κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα που προστατεύουν τη διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο, και επιπλέον οι αριθμοί και τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα μας. Παρότι λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα ασφάλειας προκειμένου η Ιστοσελίδα μας και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή να είναι ασφαλείς, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι βάσεις δεδομένων είναι ευαίσθητες σε σφάλματα, ατυχήματα και μη εξουσιοδοτημένες εισόδους, συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν θα προκύψουν, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τέτοια περιστατικά.

Πως μπορούν οι Επισκέπτες και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες να διορθώσουν ανακρίβειες και σφάλματα στις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης;
Οι Επισκέπτες και οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας προκειμένου να ανανεώσουν ή να διορθώσουν τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης που τους αφορούν, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@greetingcards.gr

Μπορεί ένας Εγγεγραμμένος Χρήστης να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες Ταυτοποίησης που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα και τον αφορούν;
Παρέχουμε στους Εγγεγραμμένους μας Χρήστες έναν μηχανισμό διαγραφής/απενεργοποίησης των Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησής του από τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας επικοινωνώντας μαζί μας στο info@greetingcards.gr. Ωστόσο, λόγω ύπαρξης αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων καταγραφής των διαγραφών, ίσως να είναι αδύνατο σε κάποιες περιπτώσεις να διαγραφούν εντελώς τα ίχνη κάποιου Εγγεγραμμένου Χρήστη. Κάποιος Εγγεγραμμένος Όταν ένας Χρήστης ζητήσει την απενεργοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησής του, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν λειτουργικά και εμείς θα φροντίσουμε να μην τις πουλήσουμε, μεταφέρουμε ή χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε λόγο.

Τι θα συμβεί αν η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλάξει;
Στην περίπτωση αυτή θα φροντίσουμε να ενημερώσουμε τους Εγγεγραμμένους Χρήστες μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις αλλαγές. Ωστόσο, σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αναπόφευκτη η αποκάλυψη στοιχείων κάποιου Χρήστη, ο οποίος νωρίτερα έχει ζητήσει να μην αποκαλυφθούν, έχουμε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε με το συγκεκριμένο Χρήστη και να αποφασίσουμε από κοινού σχετικά με τη μη αποκάλυψη των στοιχείων αυτού.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Επισκέπτες και Εγγεγραμμένοι Χρήστες απαιτείται να είναι άνω των 18 ετών προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της.

Σύνδεσμοι
Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όταν πατάτε πάνω σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, μεταφέρεστε σε μια άλλη ιστοσελίδα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε ολόκληρη την Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών, καθώς η δική τους Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να είναι διαφορετική από την παρούσα, η οποία ισχύει αποκλειστικά για το www.greetingcards.gr